direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleidskader
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-VO10

Hoofdstuk 3 Beleidskader

In dit hoofdstuk komt het beleidskader aan de orde. Er wordt ingegaan op het relevante ruimtelijke beleid van rijk, provincie en gemeente. Aan het eind van elke paragraaf wordt het onderhavig plan getoetst aan het vigerende beleid.