direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OP10

7.2 Inspraak

Het voorontwerp-bestemmingsplan 'Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.' heeft met ingang van 24 januari 2013 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen.

Ten aanzien van het voorontwerp-bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor gestelde termijn de volgende inspraakreacties kenbaar gemaakt:

  • 1. Stichting Unive'Rechtshulp, Postbus 557, 9400 AN Assen namens de heer en mevrouw Schutte, Molenstraat 39 te Delden.
  • 2. H.A. Bakker en A.G. Schriemer, 't Kip 1, 7491 BA Delden.

In de Inspraaknotitie, welke is opgenomen in de bijlage bij dit bestemmingsplan, zijn de binnengekomen inspraakreacties en de gemeentelijke reactie daarop samengevat.

De ingediende inspraakreacties hebben op enkele punten tot aanpassing van het bestemmingsplan geleid.