direct naar inhoud van 7.1 Overleg
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OP10

7.1 Overleg

Het voorontwerp-bestemmingsplan 'Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.' is in het kader van vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan verschillende instanties.

De provincie Overijssel heeft een reactie gegeven op het voorontwerpbestemmingsplan. In de Inspraaknotitie, welke is opgenomen in de bijlage bij dit bestemmingsplan, is de reactie van de provincie Overijssel en de gemeentelijke reactie daarop weergegeven.

De ingediende overlegreactie heeft niet tot aanpassing van het bestemmingsplan geleid.