direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OP10

Hoofdstuk 4 Milieu- en omgevingsaspecten

In dit hoofdstuk zal de uitvoerbaarheid van het plan getoetst worden. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de onderwerpen: beleid, milieu, water, archeologie en cultuurhistorie en de economische uitvoerbaarheid. Bij elk van deze onderwerpen zal geconcludeerd worden in hoeverre voorliggend plan uitvoerbaar is.