direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OP10

1.4 Leeswijzer

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Deze toelichting is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de bestaande en toekomstige situatie in het plangebied beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het ruimtelijk beleidskader van de verschillende overheden waar het plan aan moet voldoen. Hoofdstuk 4 gaat in op de haalbaarheid van het plan wat betreft de milieu- en omgevingsaspecten. De toelichting sluit af met hoofdstukken over de opbouw en inhoud van de planregels (Hoofdstuk 5), de economische uitvoerbaarheid (Hoofdstuk 6) en het gevoerde overleg en de inspraak op het plan (Hoofdstuk 7).