direct naar inhoud van 7.3 Zienswijzen
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

7.3 Zienswijzen

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.' heeft, overeenkomstig de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 30 mei 2013 gedurende 6 weken voor eenieder ter visie gelegen. Binnen de daarvoor gestelde termijn is een tweetal zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben ertoe geleid dat op de verbeelding en in de regels het aantal wooneenheden is gemaximaliseerd tot 96.

Voor een samenvatting en beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de bijlage Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan 'Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.'.