direct naar inhoud van 4.5 Verkeer en parkeren
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

4.5 Verkeer en parkeren

Ontsluiting

De ontsluiting van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer vindt in de huidige situatie plaats via de Molenstraat en de Langestraat, waar tevens de parkeervoorzieningen zijn gelegen. In de nieuwe situatie blijft deze situatie grotendeels gehandhaafd, daarbij aangetekend dat er gezien het feit dat er minder cliënten zullen worden gehuisvest, minder verkeersbewegingen plaatsvinden. De ontsluiting vanaf de Langestraat zal in de nieuwe situatie niet langer plaatsvinden via een lus, maar via een eenrichtingsweg die aansluit op 't Kip.

Gezien de capaciteit van de omliggende wegen, het feit dat het verkeer van en naar het plangebied in de nieuwe situatie evenwichtiger wordt verdeeld en het gegeven dat het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de nieuwe invulling van het plangebied zal afnemen, is de verwachting dat onderhavige ontwikkeling geen knelpunten ten aanzien van verkeer oplevert gerechtvaardigd.

Parkeren

Bij realisatie van nieuwe ontwikkelingen moet de parkeerdruk (ook bezoekersparkeren) binnen het plangebied worden opgelost.

Op basis van de gemeentelijke parkeernormen is het aantal benodigde parkeerplaatsen vastgesteld:

functie   eenheid   norm   aantal plaatsen  
De Wieken   wooneenheid: 77   0,6   46,2  
St. Elisabeth   wooneenheid: 96   0,6   57,6  
Klokkenkamp   woning: 20   0,45   9  
    totaal   112,8, afgerond 113  
Reserve       2  
TOTAAL GENERAAL 115  

Met het aantal van 115 waar in het stedenbouwkundig ontwerp rekening mee is gehouden, wordt aan de parkeernorm voldaan.