direct naar inhoud van 2.2 Planvorming
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

2.2 Planvorming

In mei 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe medewerking te verlenen aan de plannen van Twinta Projectontwikkeling namens CarintReggeland tot sloop en nieuwbouw van verpleeghuis St. Elisabeth. Op dat moment moest de stedenbouwkundige invulling nog worden uitgewerkt.

De voorgenomen ontwikkeling ter plaatse van het verpleeghuis St. Elisabeth houdt in dat het huidige gebouw gesloopt wordt en er een nieuw gebouw voor in de plaats komt. Dit nieuwe gebouw zal grotendeels op dezelfde plek worden gebouwd als het huidige verpleeghuis. De verbinding tussen het verpleeghuis en het aangrenzende verzorgingshuis De Wieken blijft bestaan.

Ten behoeve van de nieuwbouw van het verpleeghuis zijn meerdere stedenbouwkundige modellen opgesteld. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een structuurplan waarin het voorkeursmodel is uitgewerkt. Dit structuurplan is op 1 en 2 december 2010 door de initiatiefnemer en hun architect gepresenteerd aan bewoners, personeel, omwonenden en raadsleden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10_0007.png"

Afbeelding 7: Structuurontwerp, 2010 (bron: IAA Architecten)

Het structuurplan is vervolgens uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan en bouwplan. Tevens is een ontwerp voor de buitenruimte opgesteld. Het stedenbouwkundig plan, het voorlopig ontwerp van het bouwplan en het ontwerp van de buitenruimte zijn op 17 juli 2012 ter beoordeling voorgelegd aan de rayonarchitect van het Oversticht. De welstand heeft een positief advies uitgebracht. De door welstand genoemde aandachtspunten worden bij de verdere uitwerking van het plan meegenomen.