direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan Delden-Centrum. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Stad Delden op 27 juni 1977 en goedgekeurd door de Provinciale Staten van de provincie Overijssel op 12 september 1978. Op grond van het geldende bestemmingsplan is aan het plangebied de bestemming 'Bijzondere doeleinden (categorie medisch-sociale voorzieningen)' toegekend.

Daarnaast geldt ter plaatse van het plangebied het bestemmingsplan 'Reparatieregeling II'. Dit bestemmingsplan is op 31 maart 2011 onherroepelijk geworden. Het plangebied heeft hier de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'.

De bovengenoemde plannen worden momenteel geactualiseerd. Het bestemmingsplan Delden-Noord vervangt deze plannen. In dit bestemmingsplan zijn de geldende bouwmogelijkheden overgenomen. Het bestemmingsplan Delden-Noord is op 19 maart 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het plan voorziet in het de sloop en nieuwbouw van het huidige verpleeghuis St. Elisabeth. Dit plan is in strijd met de bouwmogelijkheden van het huidige bestemmingsplan en de gemeentelijke welstandsnota. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.