direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Delden-Noord, herziening St. Elisabeth e.o.
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.SDxElisabeth-OH10

1.1 Aanleiding

CarintReggeland heeft het voornemen het bestaande verpleeghuis St. Elisabeth aan de Langestraat 74 in Delden te slopen en totale nieuwbouw te realiseren. Het bestaande verpleeghuis voldoet zowel in functionele als in technische zin niet meer aan de huidige standaarden.

De herontwikkeling van het verpleeghuis St. Elisabeth is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan en de gemeentelijke welstandsnota. Een herziening van het vigerende bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. Daarnaast wordt een aanvulling op de welstandsnota opgesteld.

Op 21 augustus 2012 heeft de gemeente Hof van Twente aangegeven in principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanprocedure. Dit bestemmingsplan voorziet in de benodigde herziening van het geldende plan.