direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Markelo-West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-VO10

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. manifestaties, kermissen en evenementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
  • c. voet- en fietspaden, alsmede toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
  • d. speelvoorzieningen;
  • e. water in de vorm van waterlopen en -partijen ;
  • f. openbare nutsvoorzieningen;

Onder water worden mede de voorzieningen voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

10.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.