direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie
Plan: Markelo-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxMKLxACTxMaWest-OH10

Artikel 14 Recreatie

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hotelaccommodatie in recreatiebungalows, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiebungalows';
 • b. tennisbanen, een oefengolfbaan en recreatieve voorzieningen die daarmee vergelijkbaar zijn voor wat betreft de gevolgen voor het landschap en het milieu;
 • c. expositietuinen, boomgaard en park;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • f. openbare nutsvoorzieningen.
14.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangeduide bouwhoogte, met dien verstande dat voor de recreatiebungalows geldt dat de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen en de bouwhoogte ten hoogste 6 m;
  • 3. het aantal recreatiebungalows bedraagt niet meer dan 15;
  • 4. de inhoud van een recreatiebungalow bedraagt ten hoogste 200 m3;
  • 5. het maximum bebouwingspercentage van het erf dient ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' in acht te worden genomen.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 5 m mag bedragen.