direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene wijzigingsregels
Plan: Hengevelde
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-VO10

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels

23.1 Wijzigingsgebied 1

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd om het bouwvlak te vergroten en een aanduiding voor de goot-, bouwhoogte, maximum bebouwingspercentage en maximale dakhelling op te nemen teneinde de bouw van een woning met bijbehorende gebouwen mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. uit milieuoogpunt bestaan geen bezwaren voor vestiging van de woning;
 • b. de woning vormt geen belemmering voor bedrijfsactiviteiten in de omgeving;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
 • e. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige gebouwen is niet hoger dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een reeds verkregen hogere grenswaarde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan.
23.2 Wijzigingsgebied 2

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd om de bestemming te wijzigen in de bestemming Woongebied - 1 teneinde de bouw van woningen met bijbehorende gebouwen mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. uit milieuoogpunt bestaan geen bezwaren voor vestiging van de woning;
 • b. de woning vormt geen belemmering voor bedrijfsactiviteiten in de omgeving;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
 • e. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige gebouwen is niet hoger dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een reeds verkregen hogere grenswaarde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan.
23.3 Wijzigingsgebied 3

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd om te wijzigen in de bestemming Woongebied - 1 teneinde de bouw van woningen met bijbehorende gebouwen mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. uit milieuoogpunt bestaan geen bezwaren voor vestiging van de woning;
 • b. de woning vormt geen belemmering voor bedrijfsactiviteiten in de omgeving;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
 • e. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige gebouwen is niet hoger dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een reeds verkregen hogere grenswaarde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan.