direct naar inhoud van Artikel 9 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Hengevelde
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-VO10

Artikel 9 Maatschappelijk - Begraafplaats

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. begraafplaats;
  • b. groenvoorzieningen en water;
  • c. verkeers- en verblijfsdoeleinden.

Onder water worden de doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater begrepen.

9.2 Bouwregels
  • a. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de begraafplaats gelden de volgende regels:
    • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
    • 2. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de ter plaatse aangeduide hoogte, dan wel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;
  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 5 m bedraagt.