direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Openbaar nut
Plan: Hengevelde
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-VO10

Artikel 4 Bedrijf - Openbaar nut

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Openbaar nut' aangewezen gronden zijn bestemd voor utilitaire voorzieningen, zoals transformatorstations, gemalen en gasdrukregel- en meetstations, met de daarbij behorende bouwwerken, met uitzondering van bedrijfswoningen, en terreinen.

4.2 Bouwregels
  • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
    • 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
    • 2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer dan respectievelijk 3,5 m en 5 m bedragen.
  • b. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 8 m bedragen.