direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene wijzigingsregels
Plan: Hengevelde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxHENxACTxKern-OP10

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels

23.1 Wijzigingsgebied 1

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd om het bouwvlak te vergroten en een aanduiding voor de goot-, bouwhoogte, maximum bebouwingspercentage en maximale dakhelling op te nemen teneinde de bouw van een woning met bijbehorende gebouwen mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. uit milieuoogpunt bestaan geen bezwaren voor vestiging van de woning;
 • b. de woning vormt geen belemmering voor bedrijfsactiviteiten in de omgeving;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
23.2 Wijzigingsgebied 2

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd om de bestemming te wijzigen in de bestemming Woongebied - 1 teneinde de bouw van woningen met bijbehorende gebouwen mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. uit milieuoogpunt bestaan geen bezwaren voor vestiging van de woning;
 • b. de woning vormt geen belemmering voor bedrijfsactiviteiten in de omgeving;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
23.3 Wijzigingsgebied 3

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd om te wijzigen in de bestemming Woongebied - 1 teneinde de bouw van woningen met bijbehorende gebouwen mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. uit milieuoogpunt bestaan geen bezwaren voor vestiging van de woning;
 • b. de woning vormt geen belemmering voor bedrijfsactiviteiten in de omgeving;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. het leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.