direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS20

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

De vaststelling van een exploitatieplan op grond van artikel 6.12 juncto artikel 6.13 van de Wet ruimtelijke ordening kan in casu achterwege worden gelaten aangezien het hier een conserverend bestemmingsplan betreft die geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Dit betekent dat het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar wordt geacht. Vanwege het consoliderende karakter van dit bestemmingsplan mag worden verwacht dat het plan geen aanleiding vormt tot het indienen van planschadeclaims.