direct naar inhoud van 2.2 De functionele structuur van het plangebied
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS20

2.2 De functionele structuur van het plangebied

Aard van de bedrijven

Zoals boven aangegeven wordt het belangrijkste deel van het plangebied ingenomen door het bedrijfsterrein van de Eternitfabriek. De aard van de overige bedrijven is divers en varieert van enkele groothandelbedrijven en een wegtransportbedrijf tot een installatiebedrijf en een kringloopwinkel.

Andere functies

Het plangebied kan functioneel in meerdere zones worden ingedeeld. Het bedrijfsterrein van Eternit en de overige bedrijven aan de Haven vormen samen een aaneengesloten bedrijventerrein. De rest van het plangebied heeft, functioneel gezien, een gemengd karakter. Het gebied ten noorden van de Haaksbergerweg heeft overwegend een functie als woongebied. Daartussen liggen enkele kleinschalige bedrijven.

In het gebied ten noorden van de Haaksbergerweg en ten oosten van de Oude Haaksbergerweg liggen enige vrijstaande woningen op ruime percelen. De resterende gronden tussen de Oude Haaksbergerweg en de Rondweg zijn in agrarisch gebruik.

In het gebied ten zuiden van de Haaksbergerweg en ten oosten van de Oude Haaksbergerweg overweegt de bedrijfsfunctie. Er liggen echter van oudsher een aantal woningen die geen functionele relatie hebben met de bedrijven in het gebied.

Ontsluiting

De bedrijven en de woningen in het plangebied worden via de weg direct en indirect ontsloten door de Haaksbergerweg. Deze weg sluit aan de oostrand van het plangebied aan op de Rondweg. Ten behoeve van het transport over het water is het terrein voorzien van een laad- en loskade aan het Twentekanaal. De laad- en loskade is per auto bereikbaar via de Haaksbergerweg.