direct naar inhoud van 1.4 Opzet van de toelichting
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS20

1.4 Opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het plangebied gegeven waarin de bestaande situatie centraal staat. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan het, voor dit bestemmingsplan, relevante beleid van Rijk, provincie en gemeente. In hoofdstuk 4 worden de uitvoeringsaspecten beschreven. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de wijze van bestemmen en wordt ingegaan op de juridische vormgeving. Hoofdstuk 6 beschrijft de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 ten slotte zijn de inspraak en het overleg aan de orde.