direct naar inhoud van 4.7 Bebouwingsvrije zone
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VS10

4.7 Bebouwingsvrije zone

In het zuidwesten van het plangebied wordt het Twentekanaal gekruist door een hoogspanningsleiding. Onder en aan weerszijden van deze leiding wordt om veiligheidsreden een zone vrijgehouden van bebouwing.

Om beheertechnische redenen en om redenen van veiligheid voor de scheepvaart is langs het Twentekanaal een bebouwingsvrije zone opgenomen. Deze zone is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan en is voorzien van de dubbelbestemming 'Waterstaat-bebouwingsvrij'. Deze zone is op 25 meter uit de damwand/oeverlijn gesitueerd. Daarmee wordt de grens van het waterstaatswerk gemarkeerd.