direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Algemeen

Conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient ten aanzien van een bestemmingsplanprocedure vroegtijdig overleg plaats te vinden met de wettelijk aangewezen adviespartners. Daarnaast wordt het bestemmingsplan conform de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage gelegd voor een ieder.

Eventuele inspraak- en overlegreacties worden verwerkt tijdens de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpplan wordt vervolgens gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gebracht zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen wordt vervolgens betrokken in de vaststellingsfase.

Inspraak en overleg

In dit hoofdstuk zullen te zijner tijd de resultaten van de inspraak en het overleg worden opgenomen.