direct naar inhoud van 4.7 Bebouwingsvrije zone
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

4.7 Bebouwingsvrije zone

In het zuidwesten van het plangebied wordt het Twentekanaal gekruist door een hoogspanningsleiding. Onder en aan weerszijden van deze leiding wordt om veiligheidsreden een zone vrijgehouden van bebouwing.

Om beheerstechnische redenen en om redenen van veiligheid voor de scheerpvaart is langs het Twentekanaal een bebouwingsvrije zone opgenomen. Deze zone is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan en is voorzien van de dubbelbestemming 'Waterstaat-bebouwingsvrij'.