direct naar inhoud van 4.2 Bodem en grondwaterkwaliteit
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

4.2 Bodem en grondwaterkwaliteit

Voor de vaststelling van een bestemmingsplan dient in verband met de uitvoering een reƫel beeld aanwezig te zijn van de bodemkwaliteit voor de gronden waarop een nieuwe ontwikkeling gaat plaatsvinden. Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de beoogde functie.

Een goede kwaliteit van de bodem is van essentieel belang voor de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van een perceel grond. Vanwege dit grote belang voert de gemeente een apart bodembeleid dat is vastgelegd in het Bodembeleidsplan 2007-2010 (zie hoofdstuk 3).

Onderhavig bestemmingsplan legt voornamelijk de bestaande situatie vast. In het kader van dit bestemmingsplan hoeft daarom geen verkennend bodem- en grondwateronderzoek te worden uitgevoerd. Bij eventuele uitbreidingen van de bebouwing die binnen de kaders van dit plan mogelijk zijn wordt via de bouwverordening in het kader van de bouwvergunningverlening zorg gedragen voor een goede bodemkwaliteit.

Van verreweg het grootste deel van het bedrijventerrein is bodeminformatie beschikbaar. Bekend is dat delen zijn verontreinigd. Bij mogelijke toekomstige veranderingen van de bestemmingen moet worden gekeken in hoeverre die verontreiniging beperkend is voor die bestemmingsveranderingen.