direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterhuishouding;
  • b. verkeer in en over het water;
  • c. waterlopen en -partijen;
  • d. een wachtplaats ten behoeve van de beroepsvaart ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - wachtplaats beroepsvaart';

8.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedraagt. De hoogte wordt gemeten ten opzichte van de hoogte van het aangrenzende maaiveld.