direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Railverkeer
Plan: Haven (Goor)
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-VO01

Artikel 7 Verkeer - Railverkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegen, met daarbij inbegrepen bermen, spoorwegovergangen en dergelijke;
 • b. voorzieningen ten behoeve van onderhoud en beheer;
 • c. voorzieningen ten behoeve van passagiers;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
 • g. water;

met dien verstande dat:

 • de bestemming afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een wijziging van het aantal spoorbanen en spoorwegovergangen voorziet;
 • onder water doeleinden voor afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater worden begrepen;

7.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 12 m mag bedragen.