direct naar inhoud van 5.1 Toelichting op het juridisch systeem
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-OP01

5.1 Toelichting op het juridisch systeem

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is opgesteld volgens de landelijke methode 'Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008' (SVBP 2008). Daarnaast heeft de gemeente een handboek voor het opstellen van bestemmingsplannen. Hierin is de systematiek en woordkeuze voor de bestemmingsplannen vastgelegd, zodat de gewenste uniformiteit ontstaat. In dit bestemmingsplan is aangesloten bij het gemeentelijke handboek.

Het gebruik van de gronden is vastgelegd in de bestemmingsregels van het bestemmingsplan. Dit gebruik is nader gemotiveerd in de toelichting. Op de analoge verbeelding zijn de bestemmingen in beeld gebracht, op de digitale verbeelding zijn de bestemmingsregels direct gekoppeld aan de betreffende gronden.

Binnen een aantal bestemmingen zijn mogelijkheden tot afwijken van de bestemmingsregels opgenomen. De afwijkingen moeten aan een aantal criteria voldoen: de toetsingscriteria. Deze zijn bij de geformuleerde afwijkingen opgenomen. Hiermee is de nodige flexibiliteit ingebracht in het bestemmingsplan, waardoor niet voor elke kleine aanpassing binnen het plangebied een nieuwe procedure hoeft te worden gevolgd. Daarnaast zijn er een aantal algemeen geldende afwijkingsregels opgenomen.