direct naar inhoud van 1.2 Plangebied
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-OP01

1.2 Plangebied

Het plan heeft betrekking op het bestaande bedrijventerrein Haven te Goor en de directe omgeving van dit terrein (hierna aangeduid als 'plangebied'). Een belangrijk deel van het bedrijventerrein wordt ingenomen door het bedrijfsterrein van de Eternitfabriek aan het Twentekanaal. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Zutphen-Hengelo in het noorden, de Rondweg in het oosten, het Twentekanaal in het zuiden en de wijk Kevelhammerhoek in het westen. De grenzen van het plangebied zijn in de eerste plaats bepaald door de grenzen van de vigerende bestemmingsplannen in de directe omgeving. Verder is de grens bepaald door ruimtelijke ontwikkelingen die in het recente verleden hebben plaatsgevonden. Tenslotte is de grens ook zó getrokken dat een logische afbakening van het plangebied bereikt wordt. De luchtfoto geeft een indruk van het plangebied en de omgeving waarin het gebied ligt.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-OP01_0001.jpg"

Afbeelding 1: Het plangebied (indicatief)