direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bedrijventerrein Haven (Goor)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNxGOOxACTHVx-OP01

Artikel 21 Algemene aanduidingsregels

21.1 Geluidzone - industrie
  • a. In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' geen nieuwe geluidgevoelige gebouwen worden opgericht als bedoeld in de Wet Geluidhinder c.q het Besluit geluidhinder. Bestaande geluidgevoelige gebouwen mogen worden herbouwd zonder ontheffing hogere grenswaarde.