direct naar inhoud van Artikel 18 Algemene aanduidingsregels
Plan: De Whee e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-VO01

Artikel 18 Algemene aanduidingsregels

18.1 vrijwaringszone - straalpad
18.1.1 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mag de bouwhoogte van bebouwing in de 'vrijwaringszone - straalpad' niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale hoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen.