direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene wijzigingsregels
Plan: De Whee e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-OP10

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigingen in die zin dat:

  • a. de dubbelbestemming 'Waterstaat - Bebouwingsvrij' ter plaatse wordt aangebracht dan wel geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, mits:
      • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterschapsbelangen.