direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: De Whee e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.KNGOOACTDEWHEE-OH10

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterhuishouding;
  • b. verkeer in en over het water;
  • c. waterlopen en -partijen;

en mede bestemd voor:

  • d. een straalpad, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - straalpad'.

11.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
  • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedraagt, met uitzondering van de bouwhoogte van bruggen die niet meer dan 2,5 m mag bedragen. De bouwhoogte wordt gemeten ten opzichte van de hoogte van het aangrenzende maaiveld.