direct naar inhoud van Bijlagen bij regels
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS50

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Intensieve veehouderij in het extensiveringsgebied en MFB

Bijlage 2 Glastuinbouw in het buitengebied

Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 4 Type bedrijvigheid

Bijlage 5 Adressen gesplitste woningen

Bijlage 6 Adressen Wonen - Vab

Bijlage 7 Adressen Landhuizen

Bijlage 8 Recreatieterreinen

Bijlage 9 Plattelandswoningen

Bijlage 10 Puntensysteem Rood voor Rood

Bijlage 11 Landschapsplan Bentelosestraat 69

Bijlage 12 Erfinrichtingsplan Bovenbergweg 4

Bijlage 13 Staat van Bedrijfsactiviteiten II

Bijlage 1 Intensieve veehouderij in het extensiveringsgebied en MFB

Adressen waar intensieve veehouderij is toegestaan   Toegestaan bebouwd oppervlak voor intensieve veehouderij in m2 per adres  
Bentelerhaarweg 2   Bentelo   452  
Blokstegenweg 4   Ambt Delden   1157  
Bovenbergweg 5   Markelo   3712  
Gorsveldweg 24a   Bentelo   1955  
Grondhuttenweg 14   Bentelo   4414  
Groningerveldweg 2a   Markelo   11230  
Grote Looweg 5   Ambt Delden   349  
Hoffmeijerweg 7   Ambt Delden   713  
Kanaaldijk 38   Ambt Delden   947  
Katiersweg 4   Bentelo   556  
Katiersweg 6   Bentelo   1452  
Kuipersweg 4   Ambt Delden   360  
Lage Eschweg 1,1a   Ambt Delden   2730  
Meijerinkveldkampsweg 1   Ambt Delden   469  
Prinsendijk 8   Diepenheim   860  
Rijssenseweg 16   Ambt Delden   345  
Rijssenseweg 9   Ambt Delden   834  
Schievenweg 1   Ambt Delden   439  
Slaghekkenweg 17   Bentelo   650  
Slaghekkenweg 21   Bentelo   1288  
Stovelerweg 1   Ambt Delden   468  
Stovelerweg 3a   Ambt Delden   1546  
Torendijk 16   Ambt Delden   1147  
Winterkamperweg 28   Markelo   987  

Bijlage 2 Glastuinbouw in het buitengebied

Adressen waar glastuinbouw is toegestaan   toegestane oppervlakte kassen in m2  
Visschedijk - Platenkampsweg (Bentelo)   3590  
Eerste Broekweg (Diepenheim)   7680  
Teemkersweg 1 (Ambt Delden)   1280  

Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)  
SBI-code   SBI-code 2008   Nr.   Omschrijving   Cat .  
01   01   -   Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw    
0111, 0113   011, 012, 013       Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)   2  
0112   011, 012, 013, 016   0   Tuinbouw:      
0112   011, 012, 013   1   - bedrijfsgebouwen   2  
0112   011, 012, 013   2   - kassen zonder verwarming   2  
0112   011, 012, 013   3   - kassen met gasverwarming   2  
0112   0113   4   - champignonkwekerijen (algemeen)   2  
0112   0163   6   - bloembollendroog- en prepareerbedrijven   2  
0112   011   7   - witlofkwekerijen (algemeen)   2  
0125   0149   0   Fokken en houden van overige dieren:      
0125   0149   5   - bijen   2  
0125   0149   6   - overige dieren   2  
014   016   0   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:      
014   016   2   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m2    2  
014   016   4   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m2   2  
0142   0162       KI-stations   2  
             
15   10, 11   -   Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken      
1552   1052   2   - Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2   2  
1581   1071   0   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:      
1581   1071   1   - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens   2  
1584   10821   0   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:      
1584   10821   3   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m2   2  
1584   10821   6   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m2   2  
1593 t/m 1595   1102 t/m 1104       Vervaardiging van wijn, cider e.d.   2  
           
18   14   -   Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont      
182   141       Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   2  
           
20   16   -   Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d.      
205   162902       Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   2  
           
22   58   -   Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media      
221   581       Uitgeverijen (kantoren)   1  
2222.6   18129       Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   2  
2223   1814   A   Grafische afwerking   1  
2223   1814   B   Binderijen   2  
2224   1813       Grafische reproductie en zetten   2  
2225   1814       Overige grafische activiteiten   2  
223   182       Reproductiebedrijven opgenomen media   1  
         
24   20   -   Vervaardiging van chemische producten      
2442   2120   0   Farmaceutische productenfabrieken:      
2442   2120   2   - verbandmiddelenfabrieken   2  
           
26   23   -   Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten      
262, 263   232, 234   0   Aardewerkfabrieken:      
262, 263   232, 234   1   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   2  
           
30   26, 28, 33   -   Vervaardiging van kantoormachines en computers      
30   26, 28, 33   A   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   2  
           
31   26, 27, 33   -   Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en benodigdh.      
316   293       Elektrotechnische industrie n.e.g.   2  
           
33   26, 32, 33   -   Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten      
33   26, 32, 33   A   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   2  
           
36   31   -   Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.      
361   9524   2   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   1  
362   321       Fabricage van munten, sieraden e.d.   2  
363   322       Muziekinstrumentenfabrieken   2  
3663.1   32991       Sociale werkvoorziening   2  
           
40   35   -   Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en warm water      
40   35   C0   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:      
40   35   C1   - < 10 MVA   2  
40   35   D0   Gasdistributiebedrijven:      
40   35   D3   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   1  
40   35   D4   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   2  
40   35   E0   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:      
40   35   E2   - blokverwarming   2  
           
41   36   -   Winning en distributie van water      
41   36   B0   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:      
41   36   B1   - < 1 MW   2  
           
45   41, 42, 43   -   Bouwnijverheid      
45   41, 42, 43   3   - Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m2   2  
           
50   45, 47   -   Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations      
501, 502, 504   451, 452, 454       Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   2  
5020.4   45204   B   Autobeklederijen   1  
5020.5   45205       Autowasserijen   2  
503, 504   453       Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   2  
505   473   0   Benzineservicestations:      
505   473   3   - zonder LPG   2  
         
51   46   -   Groothandel en handelsbemiddeling      
5122   4622       Grth in bloemen en planten   2  
5134   4634       Grth in dranken   2  
5135   4635       Grth in tabaksproducten   2  
5136   4636       Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   2  
5137   4637       Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   2  
5138, 5139   4638, 4639       Grth in overige voedings- en genotmiddelen   2  
514   464, 46733       Grth in overige consumentenartikelen   2  
5148.7   46499   0   Grth in vuurwerk en munitie:      
5148.7   46499   1   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   2  
5148.7   46499   5   - munitie   2  
5153   4673   0   Grth in hout en bouwmaterialen:      
5153   4673   2   - algemeen: b.o. <= 2000 m2   2  
5153.4   46735   4   Zand en grind:      
5153.4   46735   6   - algemeen: b.o. <= 200 m2    2  
5154   4674   0   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:      
5154   4674   2   - algemeen: b.o. < = 2.000 m2   2  
5155.2   46752       Grth in kunstmeststoffen   2  
5156   4676       Grth in overige intermediaire goederen   2  
519   466, 469       Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   2  
           
52   47   -   Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren      
527   952       Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   1  
           
60   49   -   Vervoer over land      
6022   493       Taxibedrijven   2  
603   495       Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   2  
           
63   52   -   Dienstverlening t.b.v. het vervoer      
6312   52109   B   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   2  
           
64   53   -   Post en telecommunicatie      
641   531, 532       Post- en koeriersdiensten   2  
           
71   77   -   Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen      
711   7711       Personenautoverhuurbedrijven   2  
714   772       Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   2  
           
72   62   -   Computerservice- en informatietechnologie      
72   58, 63   B   Datacentra   2  
         
74   63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82   -   Overige zakelijke dienstverlening      
7481.3   74203       Foto- en filmontwikkelcentrales   2  
           
90   37, 38, 39   -   Milieudienstverlening      
9001   3700   B   Rioolgemalen   2  
9002.2   382   A0   Afvalverwerkingsbedrijven:      
9002.2   382   A7   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   2  
         
93   96   -   Overige dienstverlening      
9301.2   96012       Chemische wasserijen en ververijen   2  
9301.3   96013   A   Wasverzendinrichtingen   2  
9301.3   96013   B   Wasserettes, wassalons   1  
9302   9602       Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   1  
9303   9603   0   Begrafenisondernemingen:      
9303   9603   1   - uitvaartcentra   1  
9303   96031   2   - begraafplaatsen   1  
9304   9313, 9604       Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   2  
9305   9609   B   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   1  

Bijlage 4 Type bedrijvigheid

Bijlage 4a Typen bedrijvigheid

Adres   Aard bedrijvigheid   Opp. bebouwing in m2 mogelijk bij recht  
Agrarisch
 
Bentelosestraat 44, Ambt Delden   Caravanstalling   1314  
Borculoseweg 53-55, Ambt Delden   Loonbedrijf   2300  
Bovenbergweg 5, Markelo   Onderhoud en herstel van rallysportauto's   740  
Rikkerinksweg 6, Ambt Delden   Caravanstalling   1850  
Schoneveldsweg 35, Ambt Delden   Loonbedrijf   1850  
Slaghekkenweg 13, Bentelo   Caravanstalling   1348  
Bedrijf
Agrarische hulpbedrijven  
Bentelerhaarweg 3, Bentelo   Loonbedrijf   1050  
Bentelosestraat 38, Bentelo   Aspergeverwerking en -verkoop   170  
Bentelosestraat 69, Bentelo   Veevoeder- / kunstmesthandel en handel in agrarisch verwante artikelen   1250  
Bollenweg 16, Ambt Delden   Landbouw-mechanisatiebedrijf/ Loonbedrijf en fabricage- en constructiewerkzaamheden   6151  
  Detailhandel in agrarisch verwante artikelen, doe-het-zelfartikelen, speelgoed en vuurwerk   2566  
Brummelaarsweg 22, Markelo   Loon- en grondverzetbedrijf   1700  
Haarweg 7, Bentelo   Landbouw-mechanisatiebedrijf   2657  
Petersweg 7, Markelo   Loonbedrijf   2500  
Rietdijk 2, Markelo   Fouragehandel   900  
Rijssenseweg 57-57a, Markelo   Landbouw-mechanisatiebedrijf   1400  
Roosdomsweg 36-36a, Markelo   Loon- en grondverzetbedrijf   1100  
Slaghekkenweg 6, Bentelo   Loonbedrijf   3400  
Sligsweg 1-3-5, Markelo   Loonbedrijf   5750  
Slotsweg 6   Loonwerker   3088  
Bedrijf
Nutsvoorzieningen  
Goorseweg 51a, Markelo   Pompgemaal/ pomphuis   500  
Larenseweg 58, Markelo   Zendontvangst installatie   200  
Slagdijk 19, Goor   Drinkwaterwinning en drinkwaterproductie   4200  
Potdijk ongenummerd, Markelo   Gasontvangstation   65  
Bedrijf
Overige bedrijven  
Achter Oude Postweg 8, Markelo   Opslag van horecamaterialen   1000  
Almelosestraat 9-11, Ambt Delden   Opleiding bedrijfshulpverlening   3380  
Beldsweg 9, Ambt Delden   Groothandel in decoratie   1355  
Bellinkweg 6-6a, Delden   Kwekerij/Tuincentrum   1570  
Bentelosestraat 14, Hengevelde   Groothandel in textiel   200  
Bentelosestraat 46, Bentelo   Fabricage klimaat-beheersing en vee-voeder- / kunstmest-handel en handel in agrarisch verwante artikelen   948  
Bentelosestraat 52, Bentelo   Winkel-/ magazijnruimte   340  
Bentelosestraat 56a, 58-58a, Bentelo   Reparatie en handel in graafmachines en shovels   4000  
Bentelosestraat 56b, Bentelo   Tankstation   200  
Blokstegenweg 3, Ambt Delden   Vishandel, kweek en opslag van vis, verstrekken van informatie en het geven van rondleidingen   3.100  
Brummelaarsweg 8, Markelo   Aannemersbedrijf   400  
Demmersweg 3, Ambt Delden   Aggregaten en constructiewerken   260  
Diepenheimsestraat 56, Hengevelde   Verhuur van verkeersbegeleidingsmateriaal   1524  
Diepenheimsestraat 61/ Janninksweg 1, Hengevelde   Machinefabriek   2500  
Domelaarsweg 3, Markelo   Zandwinning   800  
Dorreweg 14, Hengevelde   Las- en machinetechniek   1030  
Drekkersweg 2, Bentelo   Fabricage constructiewerken   384  
Eschweg 1a, Bentelo   Handel in heftrucks/ shovels   2047  
Goorseweg 45, Markelo   Aannemersbedrijf   600  
Grootholdsweg 6, Bentelo   Klussenbedrijf   769  
Hagmolenweg 13, Ambt Delden   Dierenartsenpraktijk
Houden/fokken koikarpers, sier-kippen en sier-vogels  
1288  
Hengevelderweg 6, Diepenheim   Aannemersbedrijf   1010  
Herikeresweg 9   Aannemersbedrijf   250  
Herikerweg 21, Markelo   Autogarage en verkoop auto's   1675  
Hogedijk 5, Markelo   Rietdekkersbedrijf   750  
Holterweg 19, Markelo   Mest transportbedrijf   1100  
Kanaal zuid zijde ong.   Gronddepot   250  
Kemperweg 2-2a, Markelo   Constructiebedrijf   3000  
Kieftenweg 10, Bentelo   Autobedrijf   782  
Kieftenweg 21, Bentelo   Timmerbedrijf   480  
Langenhorsterweg 6, Ambt Delden   Fabricage van zeep-/ was- en reinigingsproducten   3088  
Langenhorsterweg 16-16a, Ambt Delden   Handel in bouwmaterialen en auto's, caravanstalling   2668  
Langestraat 167-169, Delden   Chemisch bedrijf   50000  
Lochemseweg 6, Diepenheim   Gemeentewerf en opslag   400  
Luttekeveldweg 9-9a, Markelo   Timmerbedrijf   1000  
Needseweg 7/ Nijhofweg 6, Diepenheim   Aannemer/ijzerhandel   1060  
Nieuwe Sluisweg, Diepenheim   Gronddepot/ opslag van berm- en slootmaaisel   0  
Oude Goorseweg 10, Diepenheim   Forellenkwekerij   420  
Oude Haaksbergerweg 6-6a, Diepenheim   Hoveniersbedrijf   1360  
Oude Postweg 35, Ambt Delden   Timmerbedrijf   1440  
Oude Postweg 5, Ambt Delden   Lijstenmakerij   169  
Oude Postweg 6-6a, Ambt Delden   Fabricage klimaatbeheersing en koeltechniek fabricage en handel van machines en marktwagens   2259  
Oude Sluisweg 5, Diepenheim   Hoveniersbedrijf   1000  
Potkamp 2, Markelo   kwekerij/hoveniersbedrijf en bijbehorende detailhandel   1500  
Rijksweg 2, Ambt Delden   Tankstation   100 exclusief overkapping  
Rijssenseweg 16, Markelo   Tankstation en garagebedrijf   450  
Rijssenseweg 20 en 39a, Markelo   kwekerij/hoveniersbedrijf en bijbehorende detailhandel   2000  
Rijssenseweg 29, Markelo   Aannemersbedrijf   1500  
Rijssenseweg 39, Markelo   Aannemersbedrijf   1200  
Secr. Engelbertinkstraat 10, Ambt Delden   Autobedrijf en bijbehorende detailhandel   1445  
Seinenweg 8, Markelo   Hoveniersbedrijf   1370  
Slotsdwarsweg 6b, Hengevelde   Betonbedrijf   3150  
Slotsdwarsweg 8-8a, Hengevelde   Rietdekkersbedrijf en opslag van riet   1142  
Stationsweg 24, Markelo   Transportbedrijf   1000  
Stationsweg 34, Markelo   Aannemersbedrijf   1000  
Steenmorsweg 8, Diepenheim   Machinehandel   4070  
Stokkumerweg 53, Markelo   Aannemersbedrijf   1300  
Suetersweg 4a, Bentelo   Aannemersbedrijf   633  
Suetersweg 6a, Bentelo   Aannemersbedrijf   903  
Torendijk 13, Ambt Delden   Caravanstalling   5676  
Walstraat 1, Hengevelde   Timmerbedrijf   725  
Watermolenweg 5, Diepenheim   Paardenhandel/paardenhouderij   3245  
Weth. Goselinkstraat 18, Hengevelde   Staalconstructiebedrijf   2348  
Zaagmolenweg 1, Delden   Houtzagerij   2500  
Cultuur en ontspanning
 
Noordmolen 5, Ambt Delden   Watermolen   90  
Twickelerlaan 14, Ambt Delden   Museumboerderij   944  
Watermolenweg ong., Diepenheim   Watermolen   50  
Dienstverlening
 
Diependaalseweg 8, Markelo   Congrescentrum   600  
Horeca
 
Bentelosestraat 54/ Platenkampsweg 3a, Bentelo   Café/Restaurant   2615  
Bornsestraat 1, Ambt Delden   Café/Restaurant   784  
Goorseweg 58, Markelo   Hotel/ restaurant   1103  
Hengelosestraat 30, Delden   Hotel/ restaurant   1385  
Hengevelderweg 1a, Diepenheim   Hotel   930  
Holterweg 23, Markelo   Café / restaurant   1500  
Kemperweg 4, Markelo   Hotel/restaurant   800  
Langestraat 242, Delden   Motel   2637  
Lochemseweg 1, Markelo   Restaurant   350  
Lochemseweg 2, Markelo   Hotel/ restaurant   700  
Markeloseweg 80, Goor   Hotel/restaurant   1098  
Oude Rijssenseweg 11, Markelo   Discotheek   5000  
Oude Rijssenseweg 8, Markelo   Restaurant   350  
Potdijk 9, Markelo   Café/ bar   1000  
Rijksweg 18, Ambt Delden   Restaurant   606  
Stationsweg 22a, Markelo   Hotel/theeschenkerij   730  
Watermolenweg 34, Diepenheim   Restaurant   650  
Maatschappelijk
 
Bentelosestraat 28, Bentelo   Dagopvang ouderen   752  
Borkeldweg 17, Markelo   Museumboerderij   160  
Deldensestraat 6, Diepenheim   Dierenpension   500  
Endemansdijk tussen 6a-8, Markelo   Gemeentewerf   1000  
Enkelaarsweg 9, Markelo   Kunstatelier   560  
Goorseweg 48, Markelo   Zorgboerderij   2384  
Haaksbergerweg 3a, Markelo   Verenigingsgebouw   600  
Hagmolenweg 16, Bentelo   Scoutingvereniging   253  
Herikerweg 27, Markelo   Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang   192  
Herikerweg 31, Markelo   Asielzoekerscentrum   7500  
Herikerweg 36/ Plasdijk 2a-2b, Markelo   School   800
 
  Kerk   200  
Holterweg 30-32, Markelo   Steunpunt Rijkswaterstaat/provincie/ANWB   4000  
Kieftenweg 15-17-19, Bentelo   Dierenpension/ hondenschool/ dierencrematorium   2648  
Langenhorsterweg 20, Delden   Hondenfokkerij   313,5  
Larenseweg 44, Markelo   School   550  
Oude Deldenseweg 1, Diepenheim   School   816  
Oude Haaksbergerweg 2, Diepenheim   Dierenpension   250  
Petersweg 9 Markelo   Defensiedoeleinden - tankautolaadplaats   100  
Plasdijk 37, Markelo   School   260  
Potdijk 16 Markelo   dagopvang   250  
Rijssenseweg 17, Ambt Delden   Zorgboerderij   1700  
Schoolstraat 3, Ambt Delden   School, verenigingsgebouw   750  
Secr. Engelbertinkstraat 16-18, Ambt Delden   School, verenigingsgebouw, toeristisch overstappunt   1000  
Sluisstraat 53, Ambt Delden   Sluis Rijkswaterstaat   1000  
Stationsweg 31, Markelo   Dierenpension   287  
Stokkumerweg 40, Markelo   School   1000  
Suetersweg ong, Bentelo   Scoutingvereniging   200  
Tankinksweg 4-4a, Ambt Delden   School   750  
Twikkelerweg ong., Markelo   Begraafplaats   200  
Veldkampsweg 2, Ambt Delden   Hondenvereniging   30  
Welmersweg 7, Markelo   Defensiedoeleinden - defensiedepot   10.000  
Winterkamperweg 3a, Markelo   Dierenpension   741  
Zonnig Spoor 2, Ambt Delden   Scoutingvereniging   220  
Zonnig Spoor 5, Ambt Delden   Hondenvereniging   100  
Wonen
 
Almelosestraat 20, Ambt Delden   Caravanstalling   1.000  

Bijlage 4b Typen bedrijvigheid

Adres   Aard bedrijvigheid   Opp. bebouwing in m2 mogelijk bij recht (bestaand)  
Bedrijf - Vab  
Deventerdijk 1, Diepenheim   Verblijfsrecreatie   120  
Dorreweg 14, Hengevelde   Staalconstructiebedrijf   853  
Langenhorsterweg 18a, Ambt Delden   Opslag/ verhuur , stalling   1925  
Gorsveldweg 34, Bentelo   Groothandel in natuursteenproducten   1.907  
Leusmansweg 4, Markelo   Constructiebedrijf   200  
  Opslag ten behoeve van een constructiebedrijf   1000  
  Caravanstalling   1300  
Oude Postweg 9, Ambt Delden   Opslag bouwmaterialen   200  
Plasdijk 20, Markelo   Theeschenkerij/galerie   325  
Stationsweg 33, Markelo   Café   550  
  apk-keuringsstation   200  
Torendijk 7, Ambt Delden   reparatie en onderhoud van machines/ hobbymatig restaureren van auto's, uitsluitend voor zover het een bedrijf betreft dat is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de in bijlage 13 opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten II' of dat wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met bedrijven die genoemd worden in de categorieën 1 of 2   1.690  
Veldweg 4, Markelo   opslag/stalling/kantoor   1125  

Bijlage 5 Adressen gesplitste woningen

Adres  
Bentelosestraat 60 Ambt Delden  
Bornsevoetpad 1-3 Ambt Delden  
Deldensestraat 158-160 Goor  
Goorsestraat 41 Hengevelde  
Haarweg 1 Ambt Delden  
Hengevelderweg 5 Diepenheim  
Morsdijk 4a Diepenheim  
Oude Goorseweg 32 Diepenheim  
Oude Veenweg 3 Ambt Delden  
Twickelerlaan 21 Ambt Delden  
Weldammerstraat 2 Hengevelde  

Bijlage 6 Adressen Wonen - Vab

Adres   Aard Nevenactiviteiten   Opp. bebouwing in m2 mogelijk bij recht (bestaand)  
Demmersweg 5, Ambt Delden   Timmerwerkplaats   118  
Demmersweg 6, Ambt Delden   Houtbewerkingsbedrijf   275  
Deventerdijk 5, Diepenheim   Verblijfsrecreatie   205  
Drekkersweg 1, Bentelo   Timmerwerkplaats   200  
Enterbroekweg 1, Markelo   Vloerenbedrijf   185  
Enterweg 10, Markelo   Atelier/verblijfsrecreatie   165  
Goorsestraat 49, Hengevelde   Cursusruimte   100  
Grensweg 4, Goor   Verblijfsrecreatie   150  
Grote Looweg 4, Ambt Delden   Verblijfsrecreatie en vergaderen   900  
Grote Looweg 9, Ambt Delden   Verblijfsrecreatie   300  
Haaksbergerweg 9, Markelo   Metaalbewerking   300  
Hagmolenweg 19, Bentelo   Verblijfsrecreatie   495  
Hoffmeijerweg 16, Ambt Delden   Timmerwerkplaats   440  
Hoffmeijerweg 18, Ambt Delden   Caravanstalling   1300  
  Detailhandel in motorfietsen en toebehoren.   1400  
  Opslag van machines   430  
  Timmerwerkplaats   430  
Kappelaarsdijk 2, Markelo   Autospuiterij   200  
Kolhoopsdijk 1, Markelo   Verblijfsrecreatie, theeschenkerij en vergaderen   200  
Kooidijk 7, Markelo   Sierbestrating   1516  
Langenhorsterweg 4, Ambt Delden   Technisch hulpbedrijf   440  
Meijerinkveldkampsweg 10, Ambt Delden   Verblijfsrecreatie:   350  
Nieuwe Sluisweg 10   Kantoor   90  
Oude Postweg 27-29, Ambt Delden   Caravanstalling   1700  
Oude Rijssenseweg 1, Markelo   Miniconcertzaal   85  
Oude Sluisweg 3, Diepenheim   Praktijkruimte Reiki en ki   300  
Stokkumerweg 73, Markelo   Verblijfsrecreatie   200  
Torendijk 2, Ambt Delden   Kantoor en cursusruimte   171  
Veldweg 4, Markelo   Kantoor en opslag kampeermiddelen   1125  

Bijlage 7 Adressen Landhuizen

Adres   Inhoud woning  
Almelosestraat 23, Ambt Delden   1500 m3  
Bentelosestraat 69, Bentelo   1000 m3  
Hengevelderweg 9, Diepenheim   2000 m3  
Oude Borculoseweg 1, Diepenheim   2000 m3  
Goorseweg 50, Markelo   2000 m3  
Bij Rijksweg 11a, Ambt Delden   900 m3  
Kanaaldijk 44, Ambt Delden   1000 m3  

Bijlage 8 Recreatieterreinen

Recreatieterrein   Adres   Aantal recreatiewoningen  
De Poppe   Holterweg 23, Markelo   18  
De Borkeld   Winterkamperweg 30, Markelo   2  
De Keite   Oude Rijssenseweg 19, Markelo   25  
Kattenberg   Hogedijk 8, Markelo   14  
Hessenheem   Potdijk 8, Markelo   91  
Monte Bello   Goorseweg 49, Markelo   1  
Bergzicht   Twikkelerweg 17, Markelo   1  
Herikerberg   Driebelterweg 2, Markelo   39  
Molnhofte   Nijhofweg 5, Diepenheim   6  
Kagelinksbos   Kagelinkbosweg 6, Diepenheim   28  
De Parel   Kolhoopsdijk 10, Markelo   14  
Westerholt   Almelosestraat 26, Ambt Delden   0  
Nieuwe Schelver   Het nieuwe schelver, Diepenheim   27  
t Schoman   Borculoseweg 50, Diepenheim   34  
Ravenshorst   Esweg 6, Diepenheim   3  
Hekkelkamp.   1e Zomerdijk 1, Diepenheim   0  
Kroeze Danne   Kappelhofsweg 14, Ambt Delden   0  
Bovenberg   Bovenbergweg 14, Markelo   0  
K&K Pleats   Rikkerinksweg 4, Ambt Delden   0  
De Zwemkolk   Oude Rijssenseweg 20, Markelo   3  

Bijlage 9 Plattelandswoningen

Straat   Huisnr.   Woonplaats   Oorsprong   Aantal plattelandswoningen  
Kuipersweg
Kuipersweg
Kuipersweg
Kuipersweg
Blokstegenweg  
3
5a
7
9
1a  
AZELO
AZELO
AZELO
AZELO
AZELO  
Azelo 2010 
1
1
1
1
1  
1e Broekweg   1   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
2e Broekweg   1   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Almelosestraat   20   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Beldsweg   8   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Beldsweg   35   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Beldsweg   37   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelerhaarweg   1   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelerhaarweg   12   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelosestraat   20   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelosestraat   22   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelosestraat   23   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelosestraat   25   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelosestraat   33   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Bentelosestraat   38   BENTELO   BP Buitengebied 2011   2  
Bentelosestraat   81   Ambt Delden   Buitengebied Hof van Twente, herziening Kanaaldijk 44 en Bentelosestraat 81   2  
Blokstegenweg   1   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Blokstegenweg   1   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   (rvr) 3  
Boswinkelsweg   14   MARKELO   Buitengebied 1997 Markelo   1  
Bovenbergweg   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Bovenbergweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Brandveenweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Breddendijk   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Brinkweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Brinkweg   3   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Brummelaarsweg   8   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Deldensestraat   117   GOOR   BP Buitengebied 2011   1  
Demmersweg   4   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Demmersweg   5   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Demmersweg   6   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Deventerdijk   12   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Dieckertsweg   1   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Diepenheimsestraat   44   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Diepenheimsestraat   46   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Diepenheimsestraat   58   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Diepenheimsestraat   63   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Diepenheimsestraat   52   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Dorreweg   4   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Dorreweg   13   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Dorreweg   15   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Drekkersweg   1   BENTELO   BP Buitengebied 2011   3  
Eijsinksweg   2   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Enkelaarsweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Enkelaarsweg   3   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Enterbroekweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Enterbroekweg   6   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Enterweg   8   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Enterweg   13   MARKELO   Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Markelo   2  
Esweg   2   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Esweg   2a   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Gelselaarseweg   11   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Goorsestraat   40   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Goorsestraat   49   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Goorsestraat   47   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Goorseweg   39   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Goorseweg   39a   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Goorseweg   48   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Goorseweg   46   MARKELO    Buitengebied 1997 partieel   1  
Gorsveldweg   4   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   6   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   16   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   23   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   25   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   32   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   32a   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   36   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Gorsveldweg   14   HENGEVELDE   Buitengebied Ambt Delden   1  
Gorsveldweg   21a   BENTELO   Buitengebied Ambt Delden   1  
Gorsveldweg   21   BENTELO   Buitengebied Hof van Twente, herziening Gorsveldweg 21 Bentelo   3  
Gorsveldweg   34a   BENTELO   Buitengebied Ambt Delden   1  
Grote Looweg   9   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Haaksbergerweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Haaksbergerweg   9   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Haarweg   2   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Haarweg   4   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Haarweg   12   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Haarweg   1   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   (rvr) 2  
Haarweg   6   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Hagmolenweg   17   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Hagmolenweg   19   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Hazendammerweg   4   DIEPENHEIM   Buitengebied Diepenheim   (rvr) 2  
Heggelerveldsweg   1   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Hengevelderweg   3   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Hengevelderweg   11   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Hengevelderweg   9   DIEPENHEIM   Integrale buitengebied Diepenheim,   1  
Hengevelderweg   2   DIEPENHEIM   Buitengebied Diepenheim   1  
Herikerweg   17   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Herikerweg   22   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Hochtweg   10   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Hoffmeijerweg   5   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Hofstedenweg   4   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Hogedijk   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Holtdijk   6   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Holtdijk   8   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Holtdijk   6   MARKELO   Buitengebied Holtdijk 6 Markelo   (rvr) 2  
Holterweg   13   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Holterweg   17   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Holtkampsweg   4   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Holtkampsweg   12   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Houboerweg   5   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Kanaalweg   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kanaaldijk   44   AMBT DELDEN   Buitengebied Hof van Twente, herziening Kanaaldijk 44 en Bentelosestraat 81   2  
Kappelhofsweg   2b   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Kieftenweg   2   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Kieftenweg   8   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kleidijk   1   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Klemmerweg   9   MARKELO   Buitengebied 1997   1  
Koelertsweg   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kolhoopsdijk   8   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kolhoopsdijk   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kolhoopsdijk   6   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kooidijk   5   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kooidijk   8   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Kuipersweg   5   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Kuipersweg   6   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Kwartierdorpsweg   4   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Kwartierdorpsweg   4   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Langenhorsterweg   20   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Larenseweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Larenseweg   9   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Leusinkweg   1   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Loofrietweg   13   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Luttekeveldweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Luttekeveldweg   6   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Luttekeveldweg   11   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Luttekeveldweg   13   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Markeloseweg   133   GOOR   BP Buitengebied 2011   1  
Markveldseweg   4   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Markveldseweg   8-8a   DIEPENHEIM   Buitengebied Diepenheim   1  
Meijerinkveldkampsweg   10   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Middendorperweg   2   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Morsdijk   4   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Needsestraat   3   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Needsestraat   5   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Needseweg   6   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Nieuwe Sluisweg   10   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Borculoseweg   1   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Borculoseweg   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Borculoseweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Borculoseweg   1   DIEPENHEIM   Buitengebied Diepenheim   1  
Oude Diepenheimseweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Goorseweg   6   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Goorseweg   22   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Haaksbergerweg   4b   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Haaksbergerweg   4   DIEPENHEIM   Buitengebied Diepenheim   (rvr) 2  
Oude Needseweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Needseweg   9   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Postweg   27   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Postweg   29   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Postweg   15   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Oude Rijssenseweg   23   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Rijssenseweg   25   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Oude Rijssenseweg   6   MARKELO   Buitengebied 1997 Markelo   1  
Ovinksweg   1a   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Ovinksweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Plasdijk   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Plasdijk   3   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Plasdijk   20   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Platenkampsweg   9   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Pluimersdijk   9   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Potdijk   7   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Prinsendijk   5   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Proodsweg   7   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Reeenkampweg   2   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Reeenkampweg   3   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Rijksweg   8   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Rijksweg   10   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Rijssenseweg   8   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Rijssenseweg   36   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Rijssenseweg   44   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Rijssenseweg   64   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Roosdomsweg   17   MARKELO   Buitengebied Hof van Twente herziening Roosdomsweg 17 - 19 Markelo   2  
Roosdomsweg   19   MARKELO   Buitengebied Hof van Twente herziening Roosdomsweg 17 - 19 Markelo   2  
Roosdomsweg   42   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Schoneveldsweg   29   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Schoolstraat   2   AMBT DELDEN   buitengebied Ambt Delden   (rvr) 2  
Secr. Engelbertinkstraat   1   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Seinenweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Seinenweg   6   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Slaghekkenweg   30   AMBT DELDEN   Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 14b Ambt Delden   1  
Sloezenweg   2   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Sloezenweg   4   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Sloezenweg   5   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Slotsdwarsweg   10   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Slotsweg   12   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Stationsweg   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Stationsweg   33   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Steenmorsweg   2   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Steenmorsweg   22   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Stoevelaarsweg   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Stoevelaarsweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Stoevelaarsweg   6   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Stoevelaarsweg   15   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Stokkumerweg   2   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Stokkumerweg   4   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Stokkumerweg   5   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Stokkumerweg   6   DIEPENHEIM   BP Buitengebied 2011   1  
Stokkumerweg   16   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Suetersweg   9   BENTELO   BP Buitengebied 2011   1  
Tankinksweg   8   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Torendijk   13   AMBT DELDEN   Buitengebied Ambt Delden   1  
Twikkelerweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Twikkelerweg   12   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Ulkenweg   2   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Ulkenweg   5   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Veldstadsweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Veldstadsweg   7   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Veldweg   4   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Voordesdijk   8   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Welmersweg   2   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Welmersweg   3   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Welmersweg   3a   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Weth. Goselinkstraat   5   HENGEVELDE   BP Buitengebied 2011   1  
Wicherinksweg   2   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Winterkamperweg   1   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Worsinkweg   7   MARKELO   BP Buitengebied 2011   1  
Zomerweg   8   AMBT DELDEN   BP Buitengebied 2011   1  
Landgoed Weldam
Rood-voor-rood woningen:  
       
- Doeschotterdijk     MARKELO     1  
- Oude Diepenheimseweg     MARKELO     1  
- Oude Needseweg     MARKELO     1  
- Kanaal Zuidzijde     MARKELO     1  

Bijlage 10 Puntensysteem Rood voor Rood

Element   eenheid   punten  
Haag   per 10 m.   0,1  
erf bos (bos/ gerief bosje)   per 2.500 m2   1  
Solitaire boom handelsmaat 10-12 tot 16-18   per boom   0,2  
Solitaire boom handelsmaat vanaf 16-18   per boom   0,4  
Hoogstam fruitboom   per boom   0,1  
Natuurlijk grasland   per 0,5 ha.   1  
Bomen rij eenzijdig plantafstand 4 m en vanaf handelsmaat 10-12   per 25 m   0,2  
Laan tweezijdig plantafstand 4m vanaf handelsmaat 10-12   per 25 m   0,5  
Houtwal/singel/bosplantsoen   per 25 m2   0,2  
Moestuin   per 25 m2   0,2  
Openbaar wandelpad   100 m   1  
Retentie voorziening   per 0,25 ha.   1  
(Kikker)poel   per poel   0,5  
Inrichting natuurlijke oevers van watergangen   100 m   1  
Afrastering   100 m   0,1  
Landhek   1   0,2  
Energie neutrale woning (EPC 0)     1  
Levensloopbestendige woning     1  
Aanpasbare woning     0,5  
Woonruimte voor een starter     0,5  
Grotere oppervlakte sloop dan vereist voor plan   per 100 m2   1  
Volledige renovatie van karakteristiek bouwwerk   per bouwwerk   1  
minimaal 50% van de aanwezige bebouwing voorzien is van asbest dakbedekking en volledig wordt gesaneerd.     1  
wanneer minimaal 50% van de te slopen bebouwing jonger is dan 30 jaar     1