direct naar inhoud van 6.4 Zienswijzen
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30

6.4 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente heeft met bijbehorende stukken met ingang van 26 januari 2012 (na rectificatie) gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn binnen de daarvoor gestelde termijn 191 zienswijzen naar voren gebracht. Voor de inhoudelijke beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de bijlage Zienswijzennotitie Buitengebied Hof van Twente.