direct naar inhoud van Artikel 22 Verkeer - Spoorverkeer
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30

Artikel 22 Verkeer - Spoorverkeer

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer- Spoorverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen;
  • b. wegen en paden;
  • c. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen ;
  • d. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

22.2 Bouwregels
22.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

22.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde anders dan voor de geleiding, beveiliging en regeling van het railverkeer maximaal 5 m.

22.2.3

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.