direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS30

Artikel 18 Recreatie - Verblijfsrecreatie

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de bedrijfsmatige exploitatie van een recreatieterrein ten behoeve van verblijfsrecreatie ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';
 • b. maximaal 7 trekkershutten per recreatieterrein ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';
 • c. het bestaande en legale aantal bedrijfswoning(en), waarbij inwoning is toegestaan;
 • d. verblijfsrecreatie in de vorm van een kampeerboerderij ter plaatse van de aanduiding 'kampeerboerderij';
 • e. een conferentiecentrum in combinatie met verblijfsrecreatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - congrescentrum 1' en aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - congrescentrum 2';
 • f. podiumactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - congrescentrum 1' en aanuiding 'specifieke vorm van recreatie - congrescentrum 2';
 • g. 20 lodges ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1';
 • h. een museumboerderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - museumboerderij';
 • i. een groepsaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
 • j. recreatiewoningen, met dien verstande dat het aantal recreatiewoningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven in bijlage 8 kolom "aantal recreatiewoningen";
 • k. bestaande en legale zelfstandige horecavoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • l. bed & breakfast;
 • m. aan huis verbonden beroepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, detailhandel, lichte horeca, sanitaire voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

18.2 Bouwregels
18.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. bedrijfsgebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. bedrijfswoningen worden gebouwd binnen het bouwvlak of ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. goothoogte van:
  • 1. bedrijfsgebouwen maximaal 4,5 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 4 m;
 • d. bouwhoogte van:
  • 1. bedrijfsgebouwen maximaal 7 m;
  • 2. bedrijfswoningen maximaal 10 m;
 • e. inhoud van de bedrijfswoning maximaal 750 m3.
18.2.2

In aanvulling op het bepaalde in artikel 18.2.1 zijn ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie' tevens bedrijfsgebouwen ten behoeve van onderhoud en sanitaire voorzieningen buiten het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte per terrein maximaal 350 m2 mag bedragen;
 • b. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte maximaal 4,5 m mag bedragen.
18.2.3

Recreatiewoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. inhoud maximaal 300 m3, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, voor de berekening van de inhoud van de recreatiewoning, de inhoud van kelders, bijgebouwen, overkappingen en aanbouwen wordt meegerekend;
 • b. goothoogte maximaal 4 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 6,5 m;
 • d. bij een recreatiewoning is maximaal één bijgebouw toegestaan met een goothoogte van maximaal 3 m, een bouwhoogte van maximaal 4,5 m en een oppervlakte van maximaal 10 m2.
18.2.4

Stacaravans voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 70 m2 inclusief bijgebouwen, overkappingen en luifels met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 10 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 4,5 m, met dien verstande dat de maximale bouwhoogte voor bijgebouwen 3 m bedraagt;
 • d. een stacaravan mag niet aan andere gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat een stacaravan wel aan de korte zijde mag worden gebouwd aan een andere stacaravan of een deel van een andere stacaravan waarbij de totale aaneengesloten oppervlakte niet meer bedraagt dan 70 m2.
18.2.5

Trekkershutten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. oppervlakte maximaal 30 m2;
 • b. goothoogte maximaal 3 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 5 m.
18.2.6

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.
18.2.7

In afwijking van het bepaalde in artikel 18.2.1, onder c en d geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - congrescentrum 1' dat het bepaalde ten aanzien van de goothoogte niet van toepassing is voor:

 • a. een recreatie- en conferentiegebouw met maximale oppervlakte van 3.000 m2 en een maximale bouwhoogte van 11,5 m;
 • b. drie overnachtingsgebouwen met een totale maximale bebouwde oppervlakte van 1.500 m2 en een maximale bouwhoogte van 5 m;
 • c. een kantine annex keuken met een maximale bebouwde oppervlakte van 365 m2 en een maximale hoogte van 5 m;
 • d. entreegebouwtjes met een totale maximale bouwde oppervlakte van 50 m2 en een maximale bouwhoogte van 5 m;
 • e. gebouwen ten behoeve van sanitaire voorzieningen en opslag en onderhoud met een totale maximale bebouwde oppervlakte van 1.150 m2 en een maximale goothoogte van 3 m en een maximale bouwhoogte van 4,5 m;
18.2.8

In afwijking van het bepaalde in artikel 18.2.1 mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - congrescentrum 2' tevens een gebouw worden gebouwd in de vorm van een ondergrondse parkeergarage met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte maximaal 800 m2 mag bedragen;
 • b. maximaal één bouwlaag is toegestaan.
18.2.9

In afwijking van het bepaalde in 18.2.1 mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' tevens een gebouw worden gebouwd voor 20 lodges met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte maximaal 800 m2 mag bedragen;
 • b. de goothoogte maximaal 5 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte maximaal 8 m mag bedragen;
 • d. de oppervlakte per lodge maximaal 50 m2 mag bedragen.
18.2.10

In afwijking van het bepaalde in 18.2.1 mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' het bestaande gebouw worden uitgebreid met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte met niet meer dan 100 m2 mag toenemen;
 • b. de bestaande goot- en bouwhoogte niet mogen worden overschreden.
18.2.11

Herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - congrescentrum 2' is uitsluitend toegestaan in verband met het teniet gaan van gebouwen ten gevolge van een calamiteit.

18.2.12

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik van recreatiewoningen, stacaravans, lodges, groepsaccommodaties en trekkershutten ten behoeve van permanente bewoning.