direct naar inhoud van Bijlage 10 Puntensysteem Rood voor Rood
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS20

Bijlage 10 Puntensysteem Rood voor Rood

Element   eenheid   punten  
Haag   per 10 m.   0,1  
Bos   per ha.   2  
Gerief bosje   per 0,5 ha.   1  
Solitaire boom handelsmaat 10-12 tot 16-18   per boom   0,2  
Solitaire boom handelsmaat vanaf 16-18   per boom   0,4  
Hoogstam fruitboom   per boom   0,1  
Natuurlijk grasland   per ha.   1  
Bomen rij eenzijdig plantafstand 4 m en vanaf handelsmaat 10-12   per 25 m   0,2  
Laan tweezijdig plantafstand 4m vanaf handelsmaat 10-12   per 25 m   0,5  
Houtwal/singel/bosplantsoen   per 25 m2   0,2  
Moestuin   per 25 m2   0,2  
Openbaar wandelpad   100 m   1  
Retentie voorziening   per 0,5 ha.   1  
Kikkerpoel   per 0,5 ha.   1  
Inrichting natuurlijke oevers van watergangen   100 m   1  
Afrastering   100 m   0,1  
Landhek   1   0,2  
Energie neutrale woning (EPC 0)     1  
Levensloopbestendige woning     1  
Aanpasbare woning     0,5  
Woonruimte voor een starter     0,5  
Grotere oppervlakte sloop dan vereist voor plan   per 100 m2   1