direct naar inhoud van Artikel 24 Water - Kanaal
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS20

Artikel 24 Water - Kanaal

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water - Kanaal aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water ten behoeve van de scheep- en recreatievaart;
  • b. extensieve dagrecreatie;
  • c. het behoud en versterking van de natuurlijke en/of ecologische waarden;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

24.2 Bouwregels
24.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

24.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de waterwegaanduiding, geleiding of tolheffing, maximaal:

  • a. bruggen en viaducten 12 m;
  • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
24.2.3

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.