direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk - Defensiedepot
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS20

Artikel 14 Maatschappelijk - Defensiedepot

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk - Defensiedepot aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van militaire doeleinden in de vorm van een depot met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

14.2 Bouwregels
14.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. bouwhoogte maximaal 15┬ám;
  • b. bebouwingspercentage maximaal 15%.
14.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 15 m.

14.2.3

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.