direct naar inhoud van 6.1 Proces en communicatie
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

6.1 Proces en communicatie

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" met ingang van 6 juni 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.

Het voorontwerpbestemmingsplan is voor eenieder tijdens openingstijden in te zien geweest in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor. Het plan was in deze periode tevens in digitale vorm te raadplegen via de rechtstreekse link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.HVTBuiteng ebied-VO10.

Met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan zijn drie inloopbijeenkomsten gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, op:

  • dinsdag 7 juni 2011;
  • donderdag 9 juni 2011;
  • maandag 20 juni 2011.