direct naar inhoud van Artikel 17 Recreatie
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-VS10

Artikel 17 Recreatie

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatieve activiteiten ter plaatse van de aanduidingen:
  • 1. 'volkstuin': volkstuinen;
  • 2. dagrecreatieve activiteiten zoals pijlboogschieten, schilderen en roofvogelshows ter plaatse van de aanduiding 'dagrecreatie';
 • b. het bestaande en legale aantal bedrijfswoningen, waarbij inwoning is toegestaan;
 • c. extensieve dagrecreatie;
 • d. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

17.2 Bouwregels
17.2.1

Gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend in de vorm van kassen en schuren worden gebouwd met dien verstande dat per volkstuin maximaal één kas en één schuur is toegestaan;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen per volkstuin bedraagt 12 m2;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 2,5 m.
17.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4,5 m.
17.2.3

Bij het toepassen van de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel worden tevens de algemene bouwregels zoals opgenomen in artikel 43 in acht genomen.