direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

1.5 Leeswijzer

In de toelichting wordt het plangebied nader beschreven en worden de gemaakte keuzes, ten aanzien van het beleid, uitgewerkt. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de uitgangspunten en ambities die met dit plan worden nagestreefd. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt duidelijk gemaakt wat de waarden in het plangebied zijn en wat het beleid is met betrekking tot de verschillende functies die voorkomen in het plangebied. Hoofdstuk 5 behandelt de haalbaarheid (en daarmee uitvoerbaarheid) van het plan. Hoofdstuk 6 geeft aan welke procedure is doorlopen en wat de resultaten daarvan zijn.