direct naar inhoud van Artikel 22 Verkeer - Spoor verkeer
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 22 Verkeer - Spoor verkeer

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer- Spoorverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen;
  • b. wegen en paden;
  • c. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • d. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

22.2 Bouwregels
22.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

22.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde anders dan voor de geleiding, beveiliging en regeling van het railverkeer maximaal 5 m.