direct naar inhoud van Artikel 17 Recreatie
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 17 Recreatie

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. recreatieve activiteiten ter plaatse van de aanduidingen:
  • 1. 'volkstuin': volkstuinen;
  • 2. 'specifieke vorm van recreatie - hondendressuurterrein': een hondendressuurterrein;
 • b. het bestaande en legale aantal bedrijfswoningen, waarbij inwoning is toegestaan;
 • c. extensieve dagrecreatie;
 • d. het gebruik van gronden of bouwwerken ten behoeve van evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

17.2 Bouwregels
17.2.1

Gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend in de vorm van kassen en schuren worden gebouwd met dien verstande dat per volkstuin maximaal één kas en één schuur is toegestaan;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen per volkstuin bedraagt 12 m2;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 2,5 m.
17.2.2

Gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - honden-dressuurterrein' voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de bestaande goot- respectievelijk bouwhoogte.
17.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4,5 m.