direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk - Defensiedepot
Plan: Buitengebied Hof van Twente
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HVTBuitengebied-OP10

Artikel 14 Maatschappelijk - Defensiedepot

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk - Defensiedepot aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van militaire doeleinden in de vorm van een depot met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

14.2 Bouwregels
14.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. bouwhoogte maximaal 15┬ám;
  • b. bebouwingspercentage maximaal 15%.
14.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 15 m.