direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-VS10

1.1 Aanleiding


Sinds 1921 wordt op ambachtelijke wijze in de bakkerij van Nollen brood- en banket geproduceerd. De huidige brood- en banketbakkerij bevindt zich op het perceel Goorsestraat 9. Vanuit deze bakkerij worden 5 filialen in Hengevelde, Goor, Enter, Hengelo en Lochem dagelijks bevoorraad met brood en banket. Kenmerkend van Bakkerij Nollen is dat alle producten in eigen bakkerij worden vervaardigd, van roggebrood tot beschuit

Bakkerij Nollen heeft het voornemen om de bestaande activiteiten uit te breiden en het assortiment te verbreden. De uitbreiding van activiteiten vindt plaats door het overnemen van winkels in de regio en het leveren van producten aan supermarkten.

Deze schaalvergroting vraagt om extra ruimte. Deze extra ruimte kan niet gevonden worden op de huidige locatie op het perceel Goorsestraat 9 of op andere locaties van Bakkerij Nollen in de regio. De oppervlakte van de huidige bakkerij is te klein.

Ruimte voor schaalvergroting is gevonden op het bedrijventerrein 't Wegdam in Hengevelde. In het verlengde van de straat Wegdam is een agrarisch perceel dat benut kan worden voor de bouw van een nieuwe bakkerij. Hiertoe dient een planologisch-juridische regeling voor de vestiging van een brood- en banketfabriek te worden opgesteld.

Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet in die behoefte en voldoet aan de vereisten van de planologische-juridische wetgeving.