direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Het Wegdam 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OP10

Hoofdstuk 8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is toegezonden aan het Waterschap in het kader van de watertoets.

Ten behoeve van de procedure wordt direct het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd.