direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Het Wegdam 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OP10

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

De vaststelling van een exploitatieplan op grond van artikel 6.12 juncto artikel 6.13 van de Wet ruimtelijke ordening kan in casu achterwege blijven omdat de gemeente een exploitatieovereenkomst sluit met de initiatiefnemer. Het kostenverhaal is voor de gemeente hierdoor voldoende verzekerd.