direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planbeschrijving
Plan: Het Wegdam 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OP10

Hoofdstuk 5 Planbeschrijving

Inleiding

De nieuwe bedrijfslocatie voor de vestiging van een brood- en banketfabriek als onderdeel van het bedrijventerrein 't Wegdam, vindt zijn ruimtelijke oorsprong in de onmogelijkheid om de beoogde ontwikkeling van het bedrijf op de bestaande locaties te laten plaats vinden.

Nadat was gebleken dat de beschikbare bedrijfsruimte op die locaties onvoldoende was om te kunnen voldoen aan de ruimtevraag, heeft de toenmalige gemeente Ambt Delden gekeken naar een locatie voor uitbreiding van het aanbod aan bedrijfsruimte. Die uitbreidingslocatie werd gevonden op de gronden ten noorden van de Goorsestraat.

Logistiek gezien is het opsplitsen van de vereiste uitbreiding van de productiecapaciteit over meerdere vestigingen onwenselijk en feitelijk geen optie. Het clusteren van alle brood- en banketactiviteiten, de bevoorrading van de bakkerij en van verkooppunten en supermarkten, de inzet van het personeel, vermindering verkeersbewegingen tussen de verkooppunten, de routering levert efficiëncy-voordelen op en levert daarnaast een substantële bijdrage aan de verbetering van het totale productieproces en de verhoging van de verkoop van de producten.

De verwachting bestaat dat door overnames en uitbreiding van het assortiment extra werknemers aangetrokken zullen worden.

Het plan

De gronden voor de vestiging van de brood- en banketfabriek hebben een oppervlakte van 6.195 m2, inclusief de gronden voor de groenstrook. De gebouwen worden gerealiseerd binnen het bouwvlak. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van 3.946 m2.

Ten westen van het perceel wordt de bestaande groenstrook doorgetrokken waardoor de nieuwe bebouwing voor de brood- en banketbakkerij en bestaande bebouwing van het bedrijventerrein 't Wegdam op verantwoorde wijze wordt ingepast in de zijn omgeving. Door het doortrekken van de groenstrook aan de westzijde wordt de landschappelijke inpassing van het bedrijf en het bedrijventerrein verbeterd en afgerond.

Parkeren en ontsluiting

De bestaande weg 'Het Wegdam' wordt doorgetrokken om het terrein van de brood- en banketfabriek te ontsluiten. Het bedrijventerrein waar het plangebied deel van uitmaakt beschikt over een goede ontsluiting. De verkeersbewegingen zullen in geringe mate toenemen voor zover de activiteiten worden uitgebreid door het overnemen van andere bedrijven. De verkeersbewegingen op de huidige locatie in Hengevelde zullen minder worden. Het parkeren, laden en lossen en routering wordt op eigen terrein opgelost.