direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Het Wegdam 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OP10

4.1 Inleiding

Het onderhavige bestemmingsplan vormt de basis voor de vestiging van een brood- banketfabriek op een perceel, aansluitende op het bedrijventerrein 't Wegdam. Dit hoofdstuk biedt informatie over de milieukundige aspecten en de cultuurhistorische randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van het plangebied.

Een deel van de hieronder vermelde gegevens is ontleend aan de ruimtelijke onderbouwing 'Kozijnfabriek HEBO Het Wegdam 3 te Hengevelde. Deze ruimtelijke onderbouwing zag mede op de ontwikkeling van de gronden waar nu onderhavig bestemmingsplan voor wordt opgesteld.

Sindsdien heeft er geen ruimtelijke ingreep plaatsgevonden en is de grond niet geroerd. Daarom acht de gemeente de resultaten van deze onderzoeken uit de vermelde ruimtelijke onderbouwing onverkort van toepassing op onderhavig bestemmingsplan.