direct naar inhoud van 2.1 Ontwikkeling van het plangebied
Plan: Het Wegdam 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OP10

2.1 Ontwikkeling van het plangebied

De gronden voor de nieuwe bedrijfslocatie hebben van oudsher een agrarische functie. Sinds enige jaren is hier verdere uitbreiding van het bedrijventerrein 't Wegdam voorzien.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw is begonnen met de eerste fase van de uitbreiding. Het betrof de gronden gelegen ten noorden van de Goorsestraat tot ongeveer halverwege het huidige bedrijventerrein 't Wegdam. Niet lang daarna volgde de tweede fase met daarin de verdere noordelijke uitbreiding tot aan het meest noordelijke punt van het huidige bedrijventerrein.

Inmiddels waren de gronden gelegen tussen de Slotsweg en de Goorsestraat ook grotendeels in gebruik genomen voor bedrijfsactiviteiten. Medio jaren negentig van de vorige eeuw zijn deze activiteiten in het bestemmingsplan Hengevelde Consolidatieplan opgenomen.

Vervolgens heeft het bedrijventerrein, waar het perceel voor de vestiging een brood- en banketfabriek deel vanuit gaat maken, zijn huidige vorm en contouren gekregen.